OptIntegral – Проект по програмата на ЕС „Хоризонт 2020”

посетете уеб сайт на клиента:

Проектът Optintegral е създаден с идеята да се разработят по-добри и модерни рекламни ЛЕД дисплеи, като се използва технологията на хибридно интегриране чрез  шприцване под налягане (in-mould hybrid integration)на TOLAE (Thin, Organic and Large Area Electronics) и компоненти на фотониката. Проектът ще съчетае присъщите за TOLAE  предимства – тънкост, лекота, сгъваемост на структурите  и  интегрирането чрез шприцоване (in-mould integration) с автоматичното високо възпроизводително асемблиране. В резултат ще се получи революционна концепция за оптичен дизайн, отличаваща се с по-добра резолюция на дисплея, по-ниски разходи и с пестене на енергия.

 

Целта на Optintegral е да се докаже приложимостта на технологията, да се демонстрира гъвкавостта, устойчивостта и намаляването на разходите при този революционен производствен процес. Това ще даде възможност за конкурентно-способно производство на широк кръг от разнообразни LED дисплеи в рамките на европейския трудов пазар.

 

OptIntegral първоначално ще разработи три различни прототипи на дисплеи за големи площи – 3D (обемни) стерео дисплеи за наблюдение без специални очила (3D glasses-free), световодни гъвкави дисплеи (lightpipe Displays) и дисплеи с LED директно подсветващо излъчване – предназначени за магазинната мрежа, за транспортни средства и за хотелиерството. Тези прототипи на дисплеи ще бъдат произведени и демонстрирани от три европейски малки и средни предприятия и ще бъдат тествани и оценени ефективно за въздействието им върху наблюдателите чрез използването на модерни разработки в областта на медицинските технологии за компютеризирано проследяване на погледа с паралелно записване на енцефалограмата (ЕЕГ). Очакваме да се усети значителната положителна разлика при функционалните възможности както при комуникацията, така и при метакомуникацията, което би улеснило въвеждането на продуктите, базирани на TOLAE технологията на високо конкурентните пазари.

 

В продължение на това, три настоящи производители на дисплеи от Европейския Съюз, ще разширят портфолиото си като създадат пилотни производствени линии и съвместно разработят демонстрационни средства, адаптирани към нуждите на техните клиенти. Иновативните процеси, използвани в Optintegral, комбиниращи „Roll-to-sheet“ * и „Roll-to-roll“** производство на гъвкави електронни модули при помощта на технологията на хибридно интегриране чрез  шприцване под налягане) на оптоелектронните елементи вътре в оптичните среди, ще открие път към широк избор от материали и процеси при проектирането. Това, заедно с програма за оценка на социалното въздействие, ще бъде постигнато в рамките на тригодишния срок на проекта, с цел да се осигури солидно и напълно осигурено присъствие на пазара една година след края на проекта.

OptIntegral: Това е тригодишен проект, стартирал на 01.02.2015г. с осигурено финансиране от Европейския Съюз в размер на 5,675,337 евро. Консорциумът включва девет европейски партньори от 5 европейски страни, в това число Fundació Privada Ascamm (ASCAMM), Simulacions Optiques S.L.(SNELL) и Испанската асоциация по стандартизация и сертификация (AENOR) от Испания, Центъра за технически проучвания VTT на Финландия (VTT) и Neonelektro Oy (NEO) от Финландия, LumyComp Design Ltd. (LUMY) и Megatex Commerce Ltd.(MEGATEX) от България, Holografika Hologramelőállító Fejlesztő és Forgalmazó Kft.(HOLOGRAFIKA) от Унгария и Университетът в Бат (UBATH) от Обединеното Кралство (UK). 

----------
          *„Roll-to-sheet“  - технология за асемблиране на гъвкави носещи повърхности(фолио)за електронни компоненти, при които тънките фолиа са разположени на ролки и на линейни листове.

          **„Roll-to-roll“- технология за асемблиране на гъвкави носещи повърхности (фолио) за електронни компоненти, при които тънките фолиа са  разположени на ролки.

профил на клиента:
БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
индустрия на клиента:

Linked In Икона за Туитър Икона Гугъл плюс

Мегатекс се доказа като предпочитан и надежден партньор за фирми на 5 различни континента, защото успешно съчетава иновациите в електрониката и съвременните комуникационни системи със стандартите за качество и постоянното отчитане на удовлетвореността на клиентите ни.

X
Яндекс.Метрика